• zangkoor
  zangkoor Door te zingen activeert u automatisch uw ademhaling. Er worden geestelijke liederen gezongen, maar ook liederen van een vrolijke aard.
  Lees meer...
 • voorlichting
  voorlichting Een belangrijk taak van Welzijn Ouderen Lemelerveld is het geven van voorlichting aan ouderen.
  Lees meer...
 • koersbal
  koersbal Bij koersballen wordt er gespeeld op een mat van 8 x 2 meter en 8 koersballen. Deze ballen zijn ovaal met een tegengewicht.
  Lees meer...
vrijdag, 12 november 2010 08:46

13e Dag van de Mantelzorg

Vrijdag 12 november

Waardering voor mantelzorgers in Lemelerveld

Vanuit Dalfsen en Nieuwleusen waren mantelzorgers op bezoek bij de mantelzorgers uit Lemelerveld. In zaal Reimink werden ze eerst toegesproken door wethouder Maurits von Martels die op de Dag van de Mantelzorg zelf 50 jaar werd. Von Martels vond het ook een goed idee om na drie jaar Dalfsen de 13e landelijke Dag van de Mantelzorg op 10 november in een andere kern te organiseren. De gemeente steunt het werk van mantelzorg via Carinova Mantelzorgondersteuning en de samenwerking met de drie werkgroepen omdat zij de situatie ter plaatse het beste kennen. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke jaarplanning van thematische bijeenkomsten. Mantelzorgers maken het verschil in de maatschappij. Een goede mantelzorger is immers iemand die goed voor zichzelf zorgt. Hierdoor kunnen zij hun taak als hulpverlenende het beste invullen en overbelasting voorkomen. Mantelzorgers waarderen voor hun inzet is het beste medicijn en beschouw ze niet als een overbelast en hulpbehoevend iemand, zo vertrouwde een mantelzorger een keer haar beleving aan de wethouder toe. Zoek met de mantelzorger naar een oplossing als de zorg zwaar wordt. Dan kun je trots zijn als je de ander kunt helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Maatschappelijke erkenning van mantelzorg is van groot belang. Dan kun je trots zijn om je taak als mantelzorger in te vullen, aldus de vijftigjarige wethouder. Hem werd een Abrahampop van speculaas overhandigd door Antoon Sibelt van de werkgroep mantelzorg Lemelerveld namens alle partijen.
Dichter en schrijver Lenze L. Bouwers uit Dalfsen las een eigen gemaakt gedicht (een rondeel) voor, die hij speciaal voor deze dag had geschreven. Hij ging dieper in op het begrip proza en poëzie. Rijmen, ontstaan in de 17e eeuw, is niet het kenmerk van poëzie en een rondeel (bestaande uit 13 regels) is een rondedans en een sonnet bestaat uit 14 regels. Inspelend op het gedicht van de bakker bij de Abrahampop van de wethouder, zag hij zichzelf als “woordbakker”. In gesprekken met anderen is luisteren een ”groot goed” en iets van ”lange adem”. Veelal  wordt de verteller onderbroken om ook aandacht te krijgen voor wat iemand overkomen en ervaren heeft. Lenze Bouwers kon uitgebreid vertellen hoe een gedicht tot stand kwam en hoe zijn belangstelling voor het schrijven van gedichten is ontstaan. Ook over de periode 2007 – 2009 dat hij stadsdichter van Zwolle was. Zij grote inspiratiebron was Gerrit Achterberg en hij mocht belangrijke dichters in Nederland ontmoeten. Werken van zijn hand waren die ochtend ook te koop.
Na een drankje werden de mantelzorgers en ex-mantelzorgers een lunch aangeboden.
Geke Benjamins, mantelzorgconsulent van Carinova Mantelzorgondersteuning sloot de bijeenkomst af met dank en waardering voor het werk van de mantelzorgers. Volgend jaar wordt de veertiende Dag van de Mantelzorg voor de mantelzorgers in de gemeente Dalfsen in Nieuwleusen georganiseerd.


Gedicht van Lenze L. Bouwers, door hemzelf voorgelezen op woensdag 10-11-2010 op de 13e Landelijke Dag van de Mantelzorg in zaal Reimink in Lemelerveld.

Mantelzorger
Die jas staat je goed: met het zachte rood
van de liefde, als blos op de wangen
van iemand die met hart en ziel verlangen
van de ander wil aanhoren, de nood
wil verzachten tot leefkracht en de bange
vermoedens, angst, soms zwaar als lood,
wil mee helpen dragen, totdat aan de dood.
Die jas staat je goed, met het zachte rood
van rozen zonder dorens. Het ontvangen
van dank is de grote beloning. Het brood
voor de behoeftige is vaak de lange
adem van zwijgen, kijken. Blijf omhangen
de mantel; die staat je goed, zo zacht rood.

© lenze l. bouwers